YENİLİKLER

* Spor yapıyoruz. 29 Eylül 2013

27 Şubat 2009

Cehennem'de, Cennet'te âşıktan korkar


“Aşk mekansızlık âleminde kızgınlık madenidir.
Yedi cehennem onun kıvılcımından bir dumandır.
Ey temiz adam, bu yüzden cehennem; âşığın ateşinden zayıflar, söner.
Cehennem der ki; ‘Ey ulu er, çabuk geç. Yoksa ateşlerinden ateşim sönecek’(…)
Cennet de ona, yel gibi geç, yoksa neyim varsa mahvolup gidecek
Ondan cehennem de titrer cennetler de. Ondan ne buna aman vardır, ne ona”

(Mesnevî, VI, 4607-4614)
-----------------
“Âşığın günü de odur, rızkı da. Âşığın gönlü de odur, gönlünün yanışı da”
(Mesnevî, VI, 4046)

“Bana aşktan başkası yoldaş olmadı. Ne dünyaya gelmeden önce, ne de daha sonra aşksız yaşadım.”
(Rübâiler, 38)

“Âşık çocuğa benzer. Memeden süt emer durur. O iki âlemde de sütten başka bir şey bilmez”
(Mesnevî, VI, 4048)

“Vesvesenin ağzını bağlayan, ancak aşktır. Yoksa vesveseyi kim bağlayabilmiş ki.”
(Mesnevî, I, 2645)

“Sevgiden acılıklar tatlılaşır, sevgiden bakırlar altın kesilir.Sevgiden tortulu, bulanık sular, arı duru bir hâle gelir, sevgiden dertler şifa bulurSevgiden ölü dirilir, sevgiden padişahlar kul olur.Bu sevgi de bilgi neticesidir…”
(Mesnevî, II, 1529-1532)

Hiç yorum yok: