YENİLİKLER

* Spor yapıyoruz. 29 Eylül 2013

31 Ekim 2011

Mesnevi'den notlarFıkhın fıkhı da, gramerin grameri de harf harf yok olmayla anlaşılır.

Su testisi, bizim iddia(bilgi)mız, halife de Hak ilminin Dicle'si.

Biz Dicle nehrine bir testi su götürüyoruz. Eşek olduğumuzu bilmezsek gerçekten eşeğiz.

Hiç olmazsa bedevî mazurdu. O Dicle'den hem habersiz hem de uzaktı.

Bizim gibi Dicle'yi bilseydi, dolu testiyle sahraları aşmaz,

Hatta Dicle'den haberi olsaydı, testiyi taşa çalar, kırardı.

(2950)

Ders: Mesnevi ilimen, edebiyaten, kalemen bir testi su gibi aşıklara ikramdır, aşk suyunu dil ile anlatmak için. Kalem aşkı anlatmaya nasıl yeterli olsun ki. Aşık zaten bir Allah deyişiyle tüm kaaniata sahip olmuş başka hiç bir şeye ihtiyacı yok olmuşken. Sadece kendinden haberdar etmek adına bir anlatıştır. Kendinden haberi olunca zaten testiyi kırar buyuruyor.


Her sedefte inci olmaz. (1030)


Mana alemine talep taze diken gibidir, madde alemine talep kuru diken gibidir.
Deve misali tazesini yerse hem lezzet hem fayda bulur,
kuru olarsa diken gibi sertleşir, damağını, ağzını yaralar.
(4110)

Nasıl her iş bir fikir ile başlar oluşursa, O'nu aramada daima fikir sahibi ol. (1040)

Vatansız şâhlar şâhı canının lütfu, bütün bedene nasıl yayılmış gör.
Asıl soylu akıllıların aklının lütfu da her uzva nasıl edep öğretiyor, gör!
Sabırsız, kararsız aşkın kuvveti de bak, seni nasıl deliliğe götürüyor.
Deniz suyunun keremine bir bak. Onda sonsuz inciler, cevherler meydana gelmede.
Ustanın hüneri neyse, çırakları da onunla tanınırlar.
Usul bilgisinin âlimi için ders usuldür. Talebesi de onu öğrenir.
Fıkıhçı üstadın dersi de fıkıh olur. İyi talebe de ondan fıkıh okur.
Dil bilgisi hocası da gramer okutur. Talebelerin bilgisizliğini giderir.

Dersi yok olmak olan üstadın talebesi de mahvolmanın ve ayılmanın âlimi olur.
Ölüm günü, bütün ilimlerin en iyisi yoksulluk, yani Hz. Peygamber'in ilmidir.
(2940)

Hiç yorum yok: