YENİLİKLER

* Spor yapıyoruz. 29 Eylül 2013

31 Ekim 2011

Hadislerden sözlerden

"Dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol"
Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hatırlatıp öğüt ver! Zira gerçeği hatırlatıp
nasihatte bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir.
Zariyat Suresi: 55

Allah’ım, Hz.Muhammed ve âline salat eyle ve beni insanların gözünde bir derece yükselttiğinde kendi gözümde bir derece düşür; bana insanlar arasında açık bir izzet verdiğinde kendi yanımda aynı ölçüde gizli bir zillet ver.

“Ey Allah’ım! Cehennem ateşinin korkusundan dolayı Sana ibadet ediyorsam, beni Cehenneminde yak. Eğer Cennet vâdinden dolayı da Sana ibadet ediyorsam, Cennetinden beni mahrum eyle...”
Rabia-yi Adeviyye


Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
Muhammed Suresi: 7

Temiz söz hakikatten uzak olanlara tesir etmez. Çarpık ayakkabı çarpık ayağa uyar. Doğru olmayan gönüllere de şeytanın efsun ve efsanesi uyar.
Hz. Mevlâna Muhammed Celaleddin-i Rûmî (k.s.)

"Rabbımız Allah'tır deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki'' Korkmayın, üzülmeyin, size va'ddedilen cennetle sevinin."
Fussîlet, 30.

Hiç yorum yok: